مراسم زنگ شکوفه ها و مانور بازگشایی مدارس در مدرسه ابتدایی هیات امنایی علیپور ناحیه دو ساری با حضور عسکری نیکزاد مدیرکل آموزش و پرورش، اسفندیار نظری معاون آموزش متوسطه و دبیر پروژه مهر استان، سید محمد نصیری معاون هماهنگی مدیرکل، سرکارخانم محمدی رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو ساری برگزار شد.

در ادامه این مراسم مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش استان در سر کلاس درس نوآموزان حاضر شدند و به طور نمادین در توزیع کتابهای درسی دانش آموزان مقطع ابتدایی مشارکت کردند.

همچنین در انتهای این مراسم، مدیرکل، معاونان و رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو در جلسه شورای آموزگاران مدرسه هیأت امنایی علیپور ساری شرکت کردند. گفتنی است حاج آقای علیپور خیر مدرسه ساز که این مدرسه به نام ایشان است و توسط وی بنا گردید نیز در این مراسم حضور داشت.