n00258767-r-b-000 n00258767-r-b-002 n00258767-r-b-003 n00258767-r-b-004 n00258767-r-b-005 n00258767-r-b-006 n00258767-r-b-007 n00258767-r-b-008 n00258767-r-b-009 n00258767-r-b-010 n00258767-r-b-011 n00258767-r-b-012

مراسم سوگواری و مرثیه‌خوانی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) در حسینیه بالامحله شهرستان جویبار برگزار شد.