مراسم احیای سومین شب از لیالی قدر هم‌زمان با سراسر کشور، در شهرستان جویبار نیز با حضور خیل عظیم مردم برگزار شد.

شب ۱۹ ماه مبارک رمضان شب تقریر تقدیر، شبی است که تقدیر انسان‌ها در آن شب نوشته می‌شود. شب ۲۱ ماه مبارک رمضان، شب تثبیت تقدیر، شبی است که تقدیر نوشته‌شده انسان‌ها در آن شب تثبیت می‌شود. شب ۲۳ ماه مبارک رمضان، شب تأیید تقدیر، شبی است که تقدیر تثبیت‌شده انسان‌ها در آن شب به تأیید می‌رسد.