مراسم عزاداری اربعین حسینی در مسجد ملامحله خلیل شهر با سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کسور اصلاحات