مراسم کلنگ زنی احداث سیلوی ۲۰ هزار تنی در کارخانه آرد ستاک نکا با حضور استاندار مازندران