مراسم هفتمین روز درگذشت خبرنگار فقید زنده یاد فرامرز درخشنده سرپرست روزنامه کار و کارگر و خبرگزارى ایلنا،روزنامه نگار پیشکسوت عرصه رسانه مازندران با حضور مسوولین و اصحاب رسانه در مسجد محمد رسول الله(ص)ساری برگزار شد.