مراسم قرائت پیام مهر به مناسبت هفته نیروی انتظامی  در دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی ساری برگزار شد.