کرپ زنی از جمله عزاداری اصیل و سنتی مردم مازندران است که مردم این دیار یاد شهدای کربلا را با این آیین گرامی می دارند. هرچند در بسیاری از مناطق این استان پهناور، منسوخ شده است ، اما هنوز در مسجد گرجی بهشهر این سنت اصیل با قوت هر ساله در روز عاشورای حسینی انجام می شود.

در این روش عزاداران کرپ زن با هماهنگی و همنوایی در بر هم کوبیدن کرپ، نمادی از همدلی و اتحاد را با نوحه های ویژه و با ریتم های خاص به نمایش می گذارند.