photo_2017-01-06_14-18-43 photo_2017-01-06_14-18-46 photo_2017-01-06_14-18-47 photo_2017-01-06_14-18-47-2 photo_2017-01-06_14-18-48 photo_2017-01-06_14-18-49 photo_2017-01-06_14-18-49-2 photo_2017-01-06_14-18-50 photo_2017-01-06_14-18-51 photo_2017-01-06_14-18-51-2 photo_2017-01-06_14-18-52 photo_2017-01-06_14-18-54 photo_2017-01-06_14-18-54-2 photo_2017-01-06_14-18-55 photo_2017-01-06_14-18-56 photo_2017-01-06_17-51-16  photo_2017-01-06_17-51-29 photo_2017-01-06_17-51-31 1-copy 2-copy  zzz photo_2017-01-06_17-51-27

مراسمی به مناسبت  هفتمین سالگرد درگذشت معلم وارسته زنده یاد حاج مجتبی زمانی کیاسری و یادبود عالم ربانی آیت اله حاج شیخ اسداله زمانی کیاسری  در سالن همایش های هلال احمر ساری برگزار شد.