اولین روز مسابقات تور تک ستاره والیبال ساحلی جهانی بابلسر
با حضور تیمهایی از کشورهای تایلند ـ نروڗـساحل عاج ـ قزاقستان ـ ایران ـ (جوانان ـ امیدها ـ بزرگسالان ایران )