photo_2016-12-31_17-36-38 photo_2016-12-31_17-36-51 photo_2016-12-31_17-36-54 photo_2016-12-31_17-36-55 photo_2016-12-31_17-36-56 photo_2016-12-31_17-36-56-2 photo_2016-12-31_17-36-57 photo_2016-12-31_17-36-57-2 photo_2016-12-31_17-37-00 photo_2016-12-31_17-37-02 zz zz-1

zz-2 zz-3

مسابقات دراگون بت (قایق اژدها) المپیاد فرهنگی ورزشی شهرستان ساری برگزار شد.
با حضور سید یاسر سلیم بهرامی مسئول فنی المپیاد فرهنگی ورزشی و رئیس هیات انجمن های ورزشی استان مازندران برگزار شد