مسابقات دوچرخه سواری لیگ دسته یک کشور مرحله تایم تریل با حضور ۲۶ تیم و ۱۰۰ دوچرخه سوار در بابل برگزار شد.

در پایان روز نخست رقابتهای دو روزه لیگ دسته یک کشور در بابل، تیم رعد پدافند هوایی با ۱۵۶ امتیاز پیشتاز این مسابقات شد.

تیم هورسان رامسر با ۱۱۲ امتیاز و شایترینگ تبریز با ۱۱۱ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

در نتایج انفرادی حامد عبادی از تیم رعد پدافند هوایی با ۱۳دقیقه و ۵۵ثانیه سریعتر از رقبای خود از خط پایان گذشت و حسین سیف الهی فر از تیم شایترینگ تبریز و علیرضا صفری از شامپیون مازندران دوم و سوم شدند.

رئیس سازمان لیگ دوچرخه سواری کشور گفت: ۱۰۰دوچرخه سوار در قالب ۲۹تیم در نخستین مرحله مسابقات لیگ دسته یک کشور حضور دارند.