مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی زیر ۱۸ سال دختران کشور که در ۶ جدولو در ۹ دور ، به میزبانی هیات شطرنج استان مازندران و در محل هتل نوید شهر ساری آغاز شده بود با  معرفی قهرمانان  به پایان رسید.