مسابقات قایقرانی رفتینگ (آبهای خروشان) قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی

مسابقات قایقرانی رفتینگ (آبهای خروشان) قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی صروستان به میزبانی چالوس در رودخانه چالوس در محدوده دریاچه بهشت مرزن آباد