مردم با استفاده از فرصت تعطیلی های اخیر به مناطق خوش آب و هوای کشور از جمله مازندران سفر کردند و از طبیعت و هوای دلپذیر لذت بردند.

البته بر برخی مناطق به دلیل ازدحام وسایل نقلیه مردم در ترافیک جاده ها ساعاتی را معطل ماندند.