مدیران جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی مازندران با سفر به غرب استان، دیداری چهره به چهره با کشاورزان و بهره‌برداران در نوشهر داشتند و به مشکلات این قشر پاسخ دادند.