n00258171-r-b-000 n00258171-r-b-001 n00258171-r-b-002 n00258171-r-b-003 n00258171-r-b-004 n00258171-r-b-005 n00258171-r-b-006 n00258171-r-b-008 n00258171-r-b-007 n00258171-r-b-009  n00258171-r-b-011 n00258171-r-b-012 n00258171-r-b-013 n00258171-r-b-010

در روزهایی که درختان رخت زیبای خود را به در آورده و در انتظار روزهای پر برگی نشسته‌اند، مرور تصاویر رویایی از زیبایی‌های طبیعت جنگلی روستای ملاخیل شهرستان نکا روح را تازه می‌کند.