شالیزارهای سرخرود در منطقه وزرامحله و ازباران واقع فریدونکنار از سال ۱۳۸۶ میزبان زمستانی هزاران قوی مهاجر است .

این پرندگان مهاجر با پیمودن بیش از ۵ هزار کیلومتر از نواحی جنوب سیبری برای گذراندن زمستانی آرام به این منطقه می‌آیند.

منطقه سرخرود و ازباران در حدفاصل بین شهرستان فریدون‌کنار و محمودآباد مازندران واقع شده است.