آتش سوزی جنگل های بخش مرزن آباد شهرستان چالوس بعد از حدود ۳۰ ساعت تلاش نیروهای امدادی و مردمی و چند سورتی پرواز بالگرد آتش نشان سرانجام مهار شد.