برگزاری موکب جهت خدمتگزاری به زائرین پیاده روی کربلا توسط آبشار عاطفه های امام رضا (ع) غرب مازندران با مدیریت معصومه شعبانی با مشارکت خیرین و خادمین و همکاری و مجوز سازمان عتبات عالیات مازندران و سپاه کربلا مازندران همراه به پذیرایی روزانه ۵۰۰۰هزار نفر سه وعده غذایی ونانوایی صلواتی و خدمات درمانی ودارویی و واکس صلواتی و ماساژ درمانی در مسیر نجف به کربلا عمود ۶۵۸صورت گرفته است.