اولین بارش برف زمستانی روستای نیالا در شهرستان گلوگاه را سفیدپوش کرد.