نخستین مجمع شهرستانی سلامت بابلسر با حضور معاون اجتماعی وزیر بهداشت و مسئولان استانی و شهرستانی در مجموعه پذیرایی میزبان برگزار شد.

به گزارش بلاغ، محمدهادی ایازی در نخستین مجمع شهرستانی سلامت بابلسر با بیان اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، هدف وزارت بهداشت را اجتماعی کردن نظام سلامت دانست و اظهار کرد: رویکرد تشکیل مجمع سلامت این است که با کمترین هزینه، بهترین خدمات ارائه شود.

وی با تاکید بر همکاری بین بخشی در حوزه سلامت، افزود: وزارت بهداشت در مصدومیت جاده‌ای نقش ندارد ولی باید خدمات درمانی را ارائه دهد که با همکاری بین بخشی می‌توان آمار تصادفات را کاهش داد.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت با بیان اینکه سواد سلامت مردم باید با تشکیل مجمع‌ها افزایش پیدا کند، تصریح کرد: فلسفه مجمع شهرستانی و تشکیل کانون‌های سلامت زندگی سالم است.

ایازی با بیان اینکه وزارت بهداشت ۲۵ درصد در حوزه مدیریت سلامت نقش دارد، خاطرنشان کرد: نهادها و دستگاه‌های مختلف حدود ۷۵ درصد در حوزه سلامت نقش دارند.

وی دولت، مردم و متخصصان را سه ضلع حوزه سلامت دانست و بیان کرد: سیمای حوزه سلامت باید در کار‌گروه سلامت ترسیم شود و کانون‌های مردم‌نهاد نیز اقدامات صورت گرفته را بیان کنند.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت در پایان بر راه‌اندازی کانون‌های محلی حوزه سلامت تاکید کرد و گفت: کانون‌های محله با شناسایی مشکلات می‌توانند در پیشگیری از بیماری نقش دارند.