به مناسبت ۲۷ اردیبهشت ،روز ارتباطات و روابط عمومی، نخستین همایش روابط عمومی دستگاههای اجرایی شهرستان چالوس به میزبانی فرمانداری این شهرستان برگزار شد.