نخستین ورکشاپ انجمن نقاشان خانه هنرمندان ساری برگزار شد

نخستین ورکشاپ انجمن نقاشان خانه هنرمندان ساری با سوژه “دریای مازندران” با حضور بیش از ۷۰هنرمند در ساحل فرح‌آباد ساری برگزار شد.