کمیسیون مشترک تخصصی بازرگانی بین هیات اقتصادی استان ولگاگراد روسیه و فعالان اقتصادی استان مازندران به ریاست دکتر سید محمد جعفری -رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی ،امور گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد.

سید محمد جعفری در جلسه کمیسیون صنعت و بازرگانی اتاق های بازرگانی مازندران و ولگا گراد روسیه مطرح کرد:

تاکید بخش خصوصی مازندران و ولگا گراد بر انعقاد قرار داد های تجاری

جعفری گفت: بخش خصوصی مازندران و ولگاگراد روسیه عزم جدی برای انعقاد قرارداد های همکاری در بخش های اقتصادی و تجاری دارند.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در نشست کمیسیون صنعت و بازرگانی هیئت ولگاگراد فدراسیون روسیه کهبه میزبانی اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد؛ وظیفه اتاق‌ها را ایجاد بستر برای همکاری و توسعه روابط دانست و اظهار کرد: تمامی بستر و جلسات تخصصی برگزار شده باید به انعقاد قراردادهای واقعی تجاری برسد.

سید محمد جعفری در ادامه بیان کزد: مدیران اقتصادی ایران و روسیه بسترهای معاملات اقتصادی را باید برای تسهیل و تسریع در مراودات و معاملات تجاری دو استان ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه هیئت تجاری استان ولگاگراد روسیه در میزهای تخصصی کمیسیون صنعت و بازرگانی قرار گرفتند،اظهار کرد: مباحث تخصصی در بخش‌های ساختمان و عایق های حرارتی، نفت و گاز، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شهری، کشتیرانی و حمل و نقل جاده ای صورت گرفت.

وی توجه بخش خصوصی دو کشور به انعقاد قراردادهای تجاری را مهم و گامی مثبت برشمرد و بیان کرد: رفت و آمدهای هیئت‌های تجاری و شناخت کامل از ظرفیت‌های اقتصادی دو طرف باید به معاملات و مراودات اقتصادی و تجاری ختم شود.

جعفری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی دو استان مازندران و ولگاگراد بیان کرد: اگر دو طرف در مراودات تجاری بستر هایی را ایجاد کنند که تجار در فعالیت خود تسریع و تسهیل داشته باشند یقیناً توسعه و ثبات روابط تجاری را در آینده مشاهده خواهیم کرد.

این فعال اقتصادی؛ بخش خصوصی مازندران و ولگاگراد را خواهان توسعه روابط اقتصادی در تمامی بخش‌ها دانست و اظهار کرد: همانگونه که تجار مازندرانی علاقه‌مند به ارتباط تجاری با روسیه هستند تجار روسی نیز خواهان مراوده تجاری با ایران اند.

جعفری در ادامه تاکید کرد: مهمترین خواسته بخش خصوصی در مراودات بین الملل، تسریع در امور اداری و تسهیل در ارتباطات تجاری است.