رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت با اشاره به اینکه رسانه‌ها باید پیشتاز مقابله با فساد در جامعه باشند، گفت: مبارزه با فساد در جامعه با مشارکت جهادی رسانه‌ها تقویت می‌شود.

رئیس سازمان مردم نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت با اشاره به اینکه فساد فرهنگ کار را نابود می‌کند، تصریح کرد: ترویج فساد سبب ایجاد آثار منفی در توزیع قدرت شده و سبب مشکلات اجتماعی فراوانی در جامعه می‌شود.

توکلی با بیان اینکه یکی از قالب‌های بسیار فساد انگیز تبارسالاری و تبارگرایی بوده و یکی از عوامل شیوع فساد در کشور است‌، افزود: نباید تسلیم فساد در جامعه شویم‌. مبارزه با فساد تکلیف دینی، انسان‌دوستانه، میهنی و مذهبی است رسانه‌ها می‌توانند کاری کنند که هزینه مبارزه با فساد کاهش یابد‌.

وی با بیان اینکه در مقوله مبارزه با فساد باید ترس و یاس کاهش یابد، تصریح کرد: مبارزه با فساد در جامعه با مشارکت جهادی رسانه‌ها تقویت خواهد شد. راه مبارزه با فساد اقتصادی، روشنگری است پس در این راستا رسانه‌ها باید پیشتاز مقابله با فساد در جامعه باشند. مبارزه با فساد باید مستدام باشد و پافشاری در این زمینه سبب اثرات بسیاری در حوزه مبارزه با فساد در هر حوزه ای دارد.