سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان صرف درمان بیماران زیرپوشش بیمه سلامت می‌شود

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه دفترچه بیمه سلامت به‌زودی الکترونیکی می‌شود گفت: سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان صرف درمان بیماران زیرپوشش بیمه سلامت می‌شود.

به گزارش  تسنیم ، طاهر موهبتی در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری اظهار داشت: بیمه سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی سابق است که در سال ۷۴ شکل گرفت و در برنامه پنجم همه صندوق‌های درمانی از دولت منفک و با بیمه سلامت ادغام شوند.

وی با اشاره به تحت پوشش بودن ۴۰ میلیون  ایرانی زیر پوشش بیمه سلامت افزود:  بیشتر این افراد روستاییان هستند که از این میزان یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در مازندران هستند.

موهبتی تصریح کرد: افرادی که توان مالی برای پرداخت بیمه را ندارند تحت پوشش بیمه رایگان هستند که ۳۴ میلیون نفر در کشور و در مازندران  ۸۰۰ هزار نفر بیمه رایگان قرار دارند.

وی گفت: برنامه سازمان این است  محرومان واقعی شناسایی شوند که طبق قانون  مراجعه بیمه رایگان به بخش خصوصی ممنوع و به بخش دولتی مراجعه کنند.

موهبتی افزود: بیش از ۶۳ هزار بیمار خاص در کشور و بیش از چهار هزار بیمار در مازندان هستند که  ۷۰۰ میلیارد تومان سالانه برای مازندران هزینه می‌شود که دریافتی از استان ۴۰ میلیارد تومان است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: طبق بررسی تا پایان سال ۹۶ حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسری داشته باشیم اما حداقل هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر خواهد بود و امسال شیب کسری کاهش قابل توجه می‌یابد.

وی ادامه داد: حذف دفترچه‌ها در بیمارستان‌ها در دستور کار قرار دارد که تاکنون در بیش از ۲۸۰ بیمارستان اجرا شد و تا سه ماه دیگر در تمام بینارستان‌‌ها حذف و  نسخه‌ها الکترونیکی شود.

موهبتی گفت: بدهی بیمه سلامت به دانشگاه‌ها مدیریت شد تا هزینه‌های درمان سال نیز درست مدیریت شود.

وی افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری بیمار جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد که طبق قانون در برنامه ششم هزینه درمان برای بیمار به ۲۵ درصد برسد که تلاش سازمان این است افراد دغدغه دیگری جز درمان نداشته باشند.

این مسئول تصریح کرد: ۵۰ درصد بیمارستان‌ها مقاوم‌سازی و تجهیزات نیز نوسازی شد و پرداخت بدهی‌ها هم در استان مازندران به پنج ماه رسید.