نشست پایان سال نمایندگان و رابطین خانه مطبوعات شهرستان ها به میزبانی مرکز استان در سالن جلسات فرمانداری شهرستان ساری برگزار شد.