نشست شورای سیاست گذاری حزب اعتدال و توسعه استان مازندران در سالن کنفرانس باشگاه فرهنگیان ساری برگزار شد.