نشست صمیمی اعضای انجمن خوشنویسان ساری با محمد دامادی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.