پنجمین نمایشگاه مجسمه‌های فلزات بازیافتی در گالری نوران قائم‌شهر بر پا شد.