نمایشگاه نقاشی از ۲۸ اثر هنرمند پیشکسوت تنکابنی در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) ارشاد تنکابن برگزار شد