گردهمایی بزرگ غدیرخم در محوطه پادگان شهید رجایی چالوس برگزار شد.