تصویب مرکز جذب سرمایه گذاری در شورای شهر ساری

مازندران آنلاین – ساری-ایرنا- شورای اسلامی شهر ساری در نهمین نشست این نهاد مردمی در دوره پنجم مرکز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را برای این شهر مرکز مازندران مصوب کرد.
به گزارش خبرنگارایرنا، سید مسعود مدینه شنبه شب دراین نشست گفت: اعتبار شهرداری برای اجرای طرح های عمرانی کفایت نمی کند و ما نیاز به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور عمرانی و اقتصادی داریم.
وی افزود : باید برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی مشوق هایی از سوی شورای اسلامی مصوب شود و این کار پس از بررسی کارشناسی تصمیم گیری می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر ساری اظهارداشت : این شهر دارای جاذبه های زیادی برای گردشگری و ظرفیت برای اجرای پروژه های اقتصادی داردو سرمایه گذاران می توانند از این ظرفیت ها برای سرمایه گذاری استفاده کنند.
مدینه اضافه کرد : بزودی فهرستی از طرح های دارای پتانسیل سرمایه گذاری خصوصی در شهر ساری در اختیار این گروه قرار می گیرد.
شهر ساری حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و در تابستان سال جاری به عنوان یکی از پنج شهر موفق در گردشگری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انتخاب شد.
** انتقاد از توقف کارگروه زیباسازی در شورای شهر
رئیس شورای اسلامی شهر ساری از توقف کارگروه زیباسازی این شهر از سوی شهرداری نیز انتقاد کرد و گفت که با گذشت ۴ ماه از تشکیل شورای شهر دوره پنجم هنوز کارگروه زیباسازی شهر تشکیل نشده است.
مدینه افزود : شهر ساری با مشکلات زیادی در حوزه زیباسازی مواجه است که نیاز به تشکیل این کارگروه برای رفع مشکلات داریم.
در این نشست اعضاء شورای اسلامی شهر ساری با تهاتر یک قطعه زمین به مالکان یکی از پروژه های اقتصادی این شهر به دلیل آنچه که بروز تخلف در واگذاری اعلام شد، مخالفت کردند.
براساس مصوبه شورای اسلامی شهر ساری از این پس شهرداری برای تهاتر اموال با بخش خصوصی باید پیش از تفاهمنامه ، مصوبه این نهاد را دریافت کند که در غیر این صورت هرگونه واگذاری غیر قانونی و متخلف نیز باید پاسخگو باشد.
پیش از این شورای اسلامی دوره چهارم در مصوبه ای اختیار تهاتر اموال شهری تحت مالکیت شهرداری را به شهردار مرکز مازندران واگذار کرده بود.
شهرداری براساس این مصوبه برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی یک قطعه زمین شهری را واگذار کرد.
شهر ساری با جمعیت ۳۰۰ هزار نفری ۹ عضو شورای شهر دارد.