انتخابات نهمین دوره مجلس دانش‌آموزی و بیستمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی استان مازندران ویژه دانش‌آموزان پسر در باشگاه فرهنگیان شهرستان ساری برگزار شد.