انتخابات نهمین دوره مجلس دانش‌آموزی و بیستمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی استان مازندران ویژه دانش‌آموزان دختر در باشگاه فرهنگیان شهرستان ساری برگزار شد.