نهمین همایش اقوام خطه شمال کشور با حضور گروه هایی از مازندران، گلستان و گیلان در آمل برگزار شد.