هفته گذشته و در جریان اغتشاشات چند روزه فتنه‌گران، فرصت‌طلبان و آشوب‌گران در قائم‌شهر به سه امام‌زاده هتک حرمت کردند و با آتش کشیدن این اماکن مذهبی و مقدس، به اعتقادات مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان توهین کردند.

با آتش زدن امام‌زادگان در قائم‎شهر و هتک حرمت و توهین به مقدسات، چهره واقعی آشوب‌گران و معاندین برای همگان نمایان شد.