هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و سومین فن بازار استان مازندران در ساری درحال برگزاریست.

این  نمایشگاه با ۳۷ غرفه و ۲۵۰ محصول تا ۱۴ آذر ازساعت  ۹ تا ۱۶ برای بازدید علاقمندان دایر است.