هشتمین جشنواره بهار نارنج در مجتمع فرهنگی و موزه ای شهدای رامسر

هشتمین جشنواره بهار نارنج در مجتمع فرهنگی و موزه ای شهدای رامسر با بیش از ۵۰ غرفه با محوریت بهارنارنج بر پا شد.