همایش جوانان و عوامل مخاطره آمیز اعتیاد و آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش مازندران برگزار شد .

هفته مبارزه با اعتیاد در مدارس مازندران آغاز شد

چهارمین دوره هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس مازندران آغاز شد.

به گزارش مهر، حامد دیانی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ساری در چهارمین دوره هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در ساری با تاکید بر لزوم پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی عنوان کرد: ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی اعتیاد است زیرا اعتیاد مظهر بی اراده گی است.

وی عنوان کرد: هر کار فردی و اجتماعی که خلاف روال معمول باشد و با رفتارهای عادی تناسب نداشته باشد، آسیب اجتماعی به شمار می رود.

برگزاری کارگاه های آموزشی در مدرسه، توزیع محصولات فرهنگی پیشگیری در مدرسه، تدوین سند پیشگیری برای مدرسه، اختصاص ظرفیت های و تسهیلاتی در محله برای پیشگیری از اعتیاد نوجوانان، تقدیر از مدرسه و محله فعال در زمینه پیشگیری از اعتیاد از جمله برنامه های هفته مبارزه با اعتیاد در مدارس است.

مازندران ۵۰۰ هزار دانش آموز دارد که در چهار هزار مدرسه مشغول تحصیل هستند.