جلسه مدیران و فعالان اقتصادی نورومحمودآباد با حضور وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات،استاندار مازندران،نماینده نورومحمودآباد و فرمانداران نورومحمودآباد