همایش “کاربرد هوش هیجانی در مدیریت”  با سخنرانی دکتر مقدم ضیابری- عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه و محسن طالبی شلیمکی- مشاور سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار  در سالن آمفی تئاتر هتل بادله ساری برگزار شد.