نشست هم اندیشی کاهش تلفات جاده ای چالش ها و راهکارها توسط سندیکای بیمه گزاران ایران و با حضور مسئولین استانی و کشوری در مجموعه مهرگان ساری برگزار شد.

به گزارش مهر،علی عباسی در همایش کاهش تلفات جاده ای، چالش ها  راهکارها در ساری اظهار داشت: برای اینکه امید اجتماعی در جامعه ایجاد کنیم باید خدمات بیمه ها ارتقاء یابد.

وی افزود: تلاش پزشکی قانونی بر این است که با دقت و صحت به امر کارشناسی بپردازد و پزشکی قانونی دروازه بان شرکت ها بیمه نیست و اگر قرار است کار موثری صورت گیرد، سیستم بیمه باید کارشناسی ها را تقویت کند.

وی با بیان اینکه اولین تصادف کشور در سال ۱۳۰۶ رخ داده است گفت: طبق آمار در آسیا، سالانه ۴۰۰ هزار مرگ و چهار میلیون جراحت سالانه بر اثر تصادفات رخ می دهد و ۹۰ درصد ناتوانی ها به دلیل حوادث ترافیکی است.

عباسی اظهار داشت: تقلب و صحنه سازی، تدارک تصادف ساختگی یک پدیده و تهدید ناهنجار اجتماعی است و اگر جلوی آن را نگیریم باید در آینده منتظر سقط جنین و سوء استفاده از افراد ناتوان و بیمار باشیم.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران یادآور شد: متاسفانه برخی صدمات و تصادفات ساختگی و به صورت شبکه ای شده است و باید جلوی آن را گرفت.

وی فقر و بیکاری، مشکلات اقتصادی و معیشتی، اعتیاد، کلاهبرداری و دریافت آسان دیه از جمله دلایل تصادفات ساختگی برشمرد.