ورزش کودک و نوجوان در بوستان کوشا سنگ ساری .با همکاری خانواده های حاضر دراین بوستان از سری برنامه های جشنواره تابستانه اوقات فراغت ۲۰ در ۲۰  به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ساری برگزار شد.

شهرداری ساری با برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت شهروندان در تابستان امسال توانست گام موثری جهت رفع دغدغه اوقات فراغت شهروندان در فصل تابستان بردارد. این جشنواره از ۲۰ تیر تا ۲۰ شهریور ماه سال ۹۶ در حال برگزاریست .

این جشنواره با محوریت فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و تفریحی در قالب ۲۰ برنامه با هفت عنوان فرهنگی، هفت عنوان ورزشی و شش عنوان اجتماعی جهت سپری شدن موثر اوقات فراغت شهروندان تهیه، تدوین و برنامه‌ریزی شده است.

 برنامه‌ریزی جهت پرکردن اوقات فراغت شهروندان را از اولویت‌های شهردار و مجموعه فرهنگی شهرداری می باشد.