KH (35) KH (36) KH (37) KH KH (1) KH (2) KH (3) KH (4) KH (20) KH (21) KH (24) KH (25) KH (26) KH (27) KH (28) KH (29) KH (30) KH (31) KH (32) KH (33) KH (34) KH (38)KH (22) KH (23) 

با تلاش سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری ؛ خاک و نخاله های دپو شده در ابتدای جاده گلمای ساری پاکسازی شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری ؛ سازمان مدیریت پسماند با تاکیدات ویژه جناب آقای مهندس عبوری ، شهردار محترم جهت حل معضل تخلیه غیر مجاز خاک و نخاله و ضایعات ساختمانی ، با تدوین طرح ساماندهی خاک و نخاله و ضایعات ساختمانی و تشکیل ستاد ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی ،ضمن بررسی و در اختیار گرفتن گود های مناسب (واقع در مسیر روستای معلم کلا و نیز حاشیه کمربندی شمالی) ، به انحاء مختلف نسبت به اطلاع رسانی گسترده در خصوص محل های تخلیه ضایعات ساختمانی به شهروندان و اتحادیه های مرتبط با موضوع، اقدام نمود اما متاسفانه گاهی مشاهده می شود،برخی راننده های خودرو های حمل ضایعات عمرانی ، با بی توجهی به این امر ، نسبت به تخلیه آن در حاشیه کمربندی ها،معابر کم تردد و در مجارت پل ها و زیر گذرهای شهری اقدام می کنند.
افرادی که اقدام به تخلیه غیر مجاز پسماند ساختمانی در سطح شهر و حریم آن می نمایند ، مکلف به جمع آوری نخاله های تخلیه شده می باشد ، ضمن اینکه با عنایت به حکم دادستان محترم ، علاوه بر جریمه و توقیف خودرو ، راننده نیز بازداشت و برای اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی می گردد.