گورستان ” سفید چاه” یا در بخش یانه سر شهرستان بهشهر واقع و از قدیمی ترین گورستان های مسلمانان است که هویت تاریخی آن به علت دفن اموات مورد تهدید قرار گرفته است .

عکاس : آرین آئینی ، حسین صفری ، محمد صادق سوادکوهی