دوره اول اردوی جهادی کانون شهید بلباسی در مناطق محروم شرق استان مازندران به اتمام رسید:

به گزارش روابط عمومی کانون جهادی شهید بلباسی، طبق برنامه ریزی های از قبل تعیین شده این اردو پس از ده روز فعالیت مستمر در شش کارگروه مختلف عمرانی، فرهنگی، تعلیم و تربیت، پزشکی و بهداشت، اشتغال زایی و روابط عمومی با حضور ۱۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های شهرستان ساری، در مناطق محروم هزارجریب بهشهر و گلوگاه به پایان رسید. از نکات قابل توجه این اردو دیدار خانواده های شهید مدافع حرم محمد بلباسی و شهید مدافع حرم عابدینی بود.
بازه ی اول این اردو که از پنج تا پانزده مرداد ماه بود که صبح امروز بعد از برگزاری مراسم اختتامیه برای دانش آموزان روستای اوارد به پایان رسید.
گفتنی است بازه ی دوم این اردو نیز در نیمه اول شهریور ماه در همین مناطق برگزار می شود.
کانون شهید بلباسی که دومین سال از فعالیت های جهادی خود را زیرنظر دفتر بسیج دانشجویی ساری آغاز نموده است تنها کانون جهادیست که به صورت تجمیعی فعالیت می کند.