پایان سومین فصل کاوش در محوطه اشکانی وستمین کیاسر

شناسایی ۳۳ دخمه در فصل سوم کاوش‌های محوطه باستانی وستمین

سرپرست کاوش محوطه اشکانی وستمین از شناسایی ۳۳ دخمه در فصل سوم کاوش‌های محوطه باستانی در این منطقه خبرداد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، شریفی سرپرست کاوش محوطه اشکانی وستمین از شناسایی ۳۳ دخمه در فصل سوم کاوش‌های محوطه باستانی در این منطقه خبرداد و گفت: برای ادامه تعیین حریم ۴۰ مورد گمانه زنی برای این محوطه باستانی وستمین شناسایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه  اشیا دخمه های شناسایی شده  خالی نمی شود برای سایت موزه شدن در نظرگرفته شده است افزود : گمانه زنی در شرق محوطه ادامه دارد  سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفت ۴۰۰ مترمربع قسمت شمالی این  سایت وستمین  را به عنوان موزه  پیگیری می شود .

نخستین فصل کاوش آن از سال ۹۴ همزمان با ثبت این محوطه باستانی در لیست آثار ملی کشور آغاز شد و هم اکنون نیز فصل سوم کاوش آن پایان یافته است.

وستمین اولین محوطه اشکانی است که دارای سازه نظیر گور دخمه‌های سه قسمتی که در داخل بافت رسی حفر شده است که این شیوه از معماری سه قسمتی تداعی کننده افکار و اعتقادات حاکم بر آن دوره است.

محوطه اشکانی وستمین در۸۰ کیلومتری جنوب شهر ساری و ۹ کیلومتری جنوب شرقی شهر کیاسر قرار دارد و در واقع نام یک روستا است.