n00250254-r-b-000 n00250254-r-b-001 n00250254-r-b-002 n00250254-r-b-003 n00250254-r-b-004 n00250254-r-b-005 n00250254-r-b-006 n00250254-r-b-007 n00250254-r-b-008 n00250254-r-b-009 n00250254-r-b-011 n00250254-r-b-012 n00250254-r-b-013 n00250254-r-b-014 zzz

هزار رنگ طبیعت در فصل پاییز جلوه‌های خیره‌کننده‌ای از رویا و خیال را در برابر دیدگان هر بیننده‌ای به نمایش می‌گذارد که ثبت آن‌ها از دریچه دوربین نظر هر انسانی را به خود جلب می‌کند و حال این تصاویر زیبا از ضیافت پاییزی جنگل‌های هزارجریب شهرستان نکا در ادامه این مطلب قابل مشاهده است.